Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου, την δεκαεπταετή άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και την διαρκή επιμόρφωση στον τομέα, αποφάσισα την ίδρυση του εργαστηρίου QDL το 2017.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η δημιουργία συνεργασιών με οδοντιάτρους οι οποίοι κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, επιθυμούν να προσφέρουνε εξατομικευμένες, ποιοτικές προσθετικές εργασίες στους ασθενείς τους.

Η γνώση του εργαστηριακού τομέα της εργασίας μας, η επένδυση και η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και η διαμόρφωση μιας συνεργασίας βασισμένης στο σεβασμό και την μεταξύ μας εκτίμηση, εξασφαλίζει την επιτυχία της εργασίας μας.